منشور اخلاقی

  • در هر شرایطی خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و حرفه‏ای می‏دانیم.
  • منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما می‏باشد.
  • ما خود را در قبال رفع نیازهای علمی و فنی و بالندگی دانش مهندسی کشور عزیزمان ایران، بومی‏سازی فناوری و ایجاد اشتغال مسئول می‏دانیم.
  • ما خود را در قبال کسب رضایت مشتری و ارایه خدمات و محصولات مطابق با الزامات و خواسته‏های مشتری مسئول می‏دانیم.
  • ما خود را در قبال کیفیت محصولات و تلاش برای بهبود مستمر آنها و نوآوری در ارائه محصولات مسئول دانسته و همواره تلاش می‏کنیم محصولاتی حداقل مطابق با استانداردهای ملی و بین‏المللی ارائه نماییم.
  • تمامی فعالیت‏های شرکت در چهارچوب قوانین کشور انجام پذیرفته و اعضای شرکت همواره خود را ملزم به رعایت این قوانین می‏دانند.