چین در سودای رهبری اقتصاد جهان با هوش مصنوعی

چین در سودای رهبری اقتصاد جهان با هوش مصنوعی

دولت چین در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ ضمن دستیابی به اقتصاد هوشمند با توسعه هوش مصنوعی، به رهبری نوآوری در هوش مصنوعی در دنیا تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت چین برنامه های وسیعی به منظور رهبری اقتصاد در دنیا مبتنی بر اقتصاد دیجیتال با بهره گرفتن از هوش مصنوعی انجام داده است؛ به طوری که می توان این فعالیت ها را در اسناد سیاستی این کشور مشاهده نمود. بررسی ها نشان می دهد در جولای 2015 دولت چین اقدام اینترنت پلاس را به منظور ورود فناوری اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی به عرصه سنتی صنعت در چین از جمله کشاورزی، پزشکی، تولید و مالی را رونمایی کرد. این اقدام را می توان در کنار سند «ساخت چین 2025» به عنوان راهبرد انقلاب صنعتی چهارم در چین خواند. در ژوئن همین سال نقشه راه اجرایی سه ساله اینترنت پلاس در زمینه هوش مصنوعی با هدف افزایش حمایت از هوش مصنوعی، توسعه دیتاست ها و توسعه کاربردهای آن رونمایی شد.