صنعت هلیکوپتری یکی از بخش های مهم صنعت هوایی محسوب می گردد که درکشور ما دارای سابقه بیش از پنجاه سال است و بخشهای مختلف کشور از این وسیله در تامین نیازهای عملیاتی خود استفاده می نمایند.

استفاده از هلیکوپتر یکی از خدمات ضروری و مورد نیاز برای برخی از بخشهای کشور می باشد و بدون وجود و استفاده از هلیکوپتر، فعالیت برخی از بخشهای کشور علی الخصوص در حوزه فعالیت های زیربنایی قابل انجام نیست. با افزایش سطح آگاهی ها، توسعه اقتصادی در کشور و بوجود آمدن نیازهای عملیاتی جدید، این صنعت در کشور روند رو به رشدی را طی می نماید. همچنین با توجه به ویژگیهای جغرافیائی کشور و وجود مناطق دور از دسترس و صعب العبور ، استفاده از هلیکوپتر در بسیاری از نقاط کشور باعث ارتقاء وضعیت عملکرد خواهد گردید.یکی از خدمات شرکت دانش بنیان ریواس در زمینه خدمات هوایی عبارت است از:
ارائه انواع خدمات جابجایی مسافر و بار ، امداد و نجات، نقشه برداری، کاداستر، تعمیرات دکل و تاسیسات کوهستان، عملیات جستجو و پایش هوایی بوسیله هواپیما و هلیکوپتر در بازار تجاری کشور مبتنی بر مقررات سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران