دهکده سلامت – ایران

تعریف گردشگری سلامت از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد با استفاده از آب‏های معدنی، تغییرات آب و هوایی یا مداخلات پزشکی، در مکانی خارج از محل سکونت فرد منجر گردد.

گردشگری سلامت نیز عبارت است از مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (آب‏های معدنی، نمک، لجن و …) جهت درمان برخی از بیماری‏ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی.

 

توانمندی‏های شرکت مساکو

  • اجرای پروژه‏های مختلف در حوزه صنعت آب
  • اجرای پروژه‏های ساختمانی
  • تأمین تجهیزات و ماشین‏آلات از کشورهای مختلف
  • نماینده شرکت‏های معتبر در حوزه ساختمانی و آب
  • ارتباط نزدیک با مدیران بیمارستان‏ها و مراکز درمانی معتبر کشور

 

‏نقش شرکت مساکو

  • مشاوره، انجام فاز مطالعاتی و استخراج طرح توجیهی
  • جذب سرمایه‏گذار
  • مدیریت و نظارت بر اجرا
  • مدیریت و نظارت بر بهره‏برداری