مرکز تجاری خاورمیانه – آلمان

مراکز خرید مجازی را میتوان به عنوان مراکز خرید سه بُعدی آنلاین توصیف کرد که در آن کاربران می‌توانند مانند زندگی واقعی از طریق فناوری سه بُعدی در بازار خرید (به صورت مجازی) حرکت کنند. در واقع، یک روش جدید و جذاب و لذتبخش برای خرید است.

مشتریان هدف این بازار، گروه‌های متنوعی را شامل می‌شود. در واقع، مشتریان هدف در این طرح شامل صاحبان کسب و کار از قبیل کسب و کارهای خدماتی، خرده فروشی‌ها و همچنین مصرف‌کنندگان می‌باشند.