آموزش و مهارت آموزی از راه دور

این نوع تحصیل می‌تواند مشکلات زمانی و کمبود وقت دانش آموزان را برطرف نماید و امکان ادامه تحصیل و آموزش مستمر را در حین کار برای طالبان علم و تحصیل فراهم آورد.

مزایا و معایب آموزش از راه دور

  • می توانید میزان و نحوه آموزش خود را بر اساس کار و زندگی خود متناسب کنید.
  • شما تصمیم می‌گیرید دقیقاً چه زمانی و کجا تحصیل کنید.
  • شما می‌توانید از هر جای دنیا مدرک دریافت کنید.
  • دوره‌های یادگیری از راه دور اغلب کمتر از دوره‌های تمام وقت هزینه دارند.