هوافضا

جستجو و شناسایی فضای بیکران همواره یکی از آرزوهای بشر بوده است. در طول نزدیک به صد سال گذشته کشورهای زیادی اقدام به انجام سرمایه‏ گذاری‏های هنگفت در این زمینه نموده‏ اند؛ چرا که دستاوردهای این حوزه علاوه بر افزایش قدرت علمی و فنی و ایجاد خدمات کم نظیر، سبب افزایش غرور و وحدت ملی خواهد شد.

شرکت مساکو به دلیل بهره‏ مندی از یاری اساتید علمی و تجربی، توانایی تعریف و اجرای پروژه‏ های مختلف هوا فضایی از جمله ایستگاه فضایی، موتورهای هوایی، مدارهای تست، سیستم‏های شبیه‏ سازی و کنترل را دارا می‏باشد.