نانو و شیمی پیشرفته

یکی از فناوری‏های نوین که کاربردهای متنوعی پیدا کرده است، فناوری نانو می‏باشد. خوشبختانه کشور ایران در این حوزه پیشرفت‏های خوبی داشته و از کشورهای پیشرو می‏باشد. شرکت مساکو همکاری نزدیکی با متخصصین طراز اول کشور در زمینه نانو و شیمی پیشرفته دارد. یکی از محصولات تولید شده توسط کارشناسان مذکور محلول ضدعفونی نانو بر پایه نانوسیلور می‏باشد که موفق به اخذ تأییدیه‏های مربوطه گردیده است.